#27 Tjernobylolyckan

Natten till lördagen den 26 april 1986 inträffade en av tidernas värsta kärnkraftsolyckor. En reaktor i kärnkraftverket i Tjernobyl exploderade och ett moln med radioaktiva partiklar spreds över Europa. Det dröjde dock till måndagen innan det uppmärksammades att en olycka hade inträffat. På det svenska kärnkraftverket utanför Forsmark noterades förhöjd radioaktivitet och man slog larm om att vi eventuellt hade fått ett utsläpp. Senare kunde man konstatera att radioaktiviteten inte kom från det svenska kärnkraftverket. Man vände sig då till SMHI som med hjälp av spridningsberäkningar kunde konstatera att radioaktiviteten kom från sydvästra Sovjetunionen.

I veckans avsnitt medverkar Christer Persson som arbetar med luftmiljö- och klimatfrågor på SMHI. Han var själv på plats på SMHI måndagen den 28 april 1986 och fick ta sig an uppgiften att ta reda på vad som var orsaken till den förhöjda radioaktiviteten i Sverige.

IMG_0435

Christer Persson, Albin Torsson och Marcus Sjöstedt.

#26 Raka vägen till Asien

Den så kallade Nordvästpassagen är en farled som sträcker sig genom Norra ishavets packis och Kanadas arktiska skärgård. Kort sagt är det en genväg för fartyg som vill ta sig mellan Atlanten och Stilla havet. Packisen begränsar framkomligheten och idag har vanliga fartyg svårt att ta sig igenom. I samband med den klimatförändring vi just nu drabbas av minskar dock istäcket i Arktis och i framtiden kan kanske Nordvästpassagen öppnas upp allt mer.

I veckans avsnitt berättar två smått trötta meteorologer om Nordvästpassagen och vilken påverkan den skulle kunna ha på sjöfarten.